Arany János daloskönyve – Debrecen, 2016. március 15.

Nagy öröm, hogy mire Debrecenbe jutunk szeretett kis műsorunkkal, már túl a hatvanadik előadáson, egy csiszolt “aranyat” vihetünk a debreceni közönség elé. A lemezre fölvett dalok egy része- és újabb régi dalok vannak a tarisznyánkban. Ajánljuk őket, mert nagyon szeretjük, s mert ma is használható szép emléke zenei világunknak Arany János idejéből és onnan tova-felé. […]

Pál István 1919-2015

Kedves Olvasó, Kívánom, hogy levelem jó egészségben találjon. A hír szomorú. Pista bácsi visszaadta lelkét a Teremtőnek. A mai napi (március 2.) evangéliumot idézem ide: “Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.  Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;  Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat […]