Pál István 1919-2015

Kedves Olvasó,

Kívánom, hogy levelem jó egészségben találjon.

A hír szomorú. Pista bácsi visszaadta lelkét a Teremtőnek. A mai napi (március 2.) evangéliumot idézem ide:

“Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. 
Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik; 
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.”  Lk 6,36-38

Pista bácsi temetése e hét szombatján, március 7-én lesz. A gyászmise 1/2 11-kor, a temetés 11-kor kezdődik a Tereskei katolikus templomban, illetve a temetőben.

Isten áldjon meg Mindannyiunkat.

 

About the author : Dsupin Pál