Élő népzene

Bárdosi Ildivel és Molnár Mikivel

a Duna TV
című műsorában

Lemezbemutatók

Lemezbemutató

December 03. 16.30 Noszvaj, Általános Iskola

December 10. 18.00 Erdőtelek

December 14. 18.00 Balmazújváros, Művelődési Ház

Mátraalja a hazám

Közreműködik:

Novák Pál – klarinét, tárogató, furulya, ének

Dsupin Pál – furulya, flóta, citera, ének

és egy pár táncos

bővebben

Mátraalja a hazám

Arany János daloskönyve

Arany János

„…írott költészetünk mindjárt eleve különvált a népiestől, lenézte, megtagadta ezt, s míg ezáltal az utóbbinak lassú hervadását, majdnem végenyészetét idézte elő, önmagát is megfosztotta az egyedül biztos alaptól, melyen a nemzeti költészet csarnoka emelkedhetik.” (Az idézetek Arany J. Naiv eposzunk című írásából valók)

Ezt a műsorunkat 2011 augusztus 13-án mutattuk be Noszvajon. Régóta foglalkoztatott, hogy az Arany János kéziratában fönnmaradt “népdalok és rokon” dallamok miként szólalnak meg a kor polgári köreire jellemző hangszereken, gitáron és fuvolán illetve a parasztzenében használt tekerőn, citerán, dudán, tárogatón. A dalok jórésze valóban nem mondható népdalnak, s ezt tudják, akik egyáltalán valaha fölfigyeltek erre a kissé mostohán kezelt zenei emlékünkre, de azért találtunk benne figyelemreméltó gyöngyszemeket – esetenként a népzenészeknek-, sőt az általános iskolai énekzene órákról szélesebb közönségnek is ismerős dallamokat. Arany Jánosé éppen az utolsó olyan generáció, amelyik még nem látta tisztán, hogy mik is a magyar népdal sajátságai. A műfaj pontos meghatározását az Őt követő Bartók Béla és Kodály Zoltán végzi el, de már Ő is a  „népies”, azaz az élő szájhagyomány letisztult formáit és mindig lekerekedett, egész történeteit tekintette és ajánlotta példának, mint olyan alapot, amire saját költészetünk épülhet:

“Járd be a hazát, keresd föl a népet, pásztor-tüzénél és kunyhóiban, …mindenütt, hol az élet fáradalmait költészettel enyhíti, hol, mint egy jelesünk mondja, lelke ünnepel.  …nagyon megvan népünknél a forma iránti érzék elbeszélő költeményeknél is… Ez ösztönszerű jó izlés, e költői érzék a népben nemcsak a jelenkor sajátja; megvolt az mindig. “

Az egykori regösök költészetét felülíró józan, tudós értelem hosszútávon- és lelkesen áldozta föl “ez ösztönszerű jó ízlést”, s a magyar lélek savát-borsát adó mítoszokat a krónikaírói „hitelesség” oltárán:

„Mert nincs a naivnak esküdtebb ellensége, mint azon kezdetleges, szintén naiv állapot, midőn valamely egyén vagy nemzet gyermeki elfogultságából kibontakozni kezd. Ilyenkor egy hitében megtértnek buzgalmával indít háborút azon tévelygés ellen, melynek előbb önmaga is rabja volt, gyűlöli azt, mert értelme világánál szégyenli, hogy valaha szerette.”

Költő mesterünk idős korában, sokat tapasztalt “értelme világánál”  írja le dalos emlékeit. A dallam és ritmus elsőbbségét is hangsúlyozva hívja fel kortársai és az utókor figyelmét, hogy a jövőbe visszatekintéssel kezdődik az út, amihez nagy segítségünkre lehet a népdal, ez a közös emlékezetünkben íratlanul is megmaradt világ, amit “valaha szerettünk”.

Mátraalja a hazám

Köszönjük a sok-sok szeretetet! Köszönet Szabó Jánosnak és párjának, Alapi Katalin Ildikónak az odavaló táncért, a közel 200 fős közönségnek a részvételért és figyelemért, a nyugdíjas klubnak a fínom italokért, Ica mamának és az én drága feleségemnek a süteményekért, Varga Jocinak a kitűnő erősítésért, Rácz Lacinak az ötletért, hogy elhozta közénk Ács Józsi bácsit, a Polgármester úrnak az odaadó szervezésért!

Köszönet a lemez megjelenését támogatóknak: Betűvető Bt, Rózsa Péter, Baráz Csaba, Berecz András, Család Általános Iskola (Keszthely), Sirok Község Önkormányzata, Siroki Várbaráti Kör, Vámosi László, Farkas András.

Köszönjük Szabó Csillának a kitűnő riportot a Katolikus rádióban.

Köszönjük Gál Gábor fotóit és a cikket a Heves Megyei Hírlapban.

Bízunk benne, hogy lesz még folytatás. Mi az utolsó lehelletünkig készen állunk – legalábbis “mindenféleképpen” (idézet Szabó Jánostól).

Cd

Saját Kiadványok

Közreműködőként

Oldal 6 of 8« Első...45678
  • Zenészek

  • Hangszerek

  • Noszvaj

  • Kaptárkövek