NOSZVAJI DALOSKÖNYV

Kedves Látogató!

Az itt közreadott gyűjtemény a Bükk-hegység lábánál fekvő Noszvaj község lakosainak népzenei emlékeit mutatja be. A település két nagy népzenei dialektus, a Felföld és az Alföld határán, a Kánya-patak völgyében helyezkedik el. Kiváló gyümölcstermő hely, borban gazdag, a kőbányák nemcsak a helybeli építkezésekhez biztosítottak alapanyagot, de az egriekhez is. Aki akart, megélt itt, ha csak valamilyen természeti vagy társadalmi csapás nem akadályozta meg ebben. A népdal a kultúra természetes része volt még nemrég Noszvajon is, amire bizonyság az itt közölt népzenei gyűjtések sora. Bízom benne, hogy gazdára találnak, és sok örömet okoznak majd éneklőknek és hallgatóknak egyaránt. Az összeállításnál teljességre törekedtem, így a fellelhető korábbi gyűjtéseket is bevontam a gyűjteménybe, illetve a teljes dalkincs megmutatása érdekében fontosnak tartottam a népdalokkal együtt élő népies dalokra (dallamokra) emlékeztető zenei megnyilvánulások megjelentetését is. A több gyűjtésen előforduló dalokat, játékokat minden esetben közöltem, ha a dallam- vagy szövegváltozat indokolta. A gyűjtés egyes tételei adattáblázatban is kereshetők a gyűjtési adatok és a hangzó példa tulajdonságai alapján. A felvételek 98 százaléka első közlés, ezzel a magyar népzenei térkép egy újabb területtel bővült. (A Noszvaji daloskönyv és a Mátrai képek 1. című kiadványok egy adatbázisba kerültek. Minden közölt adat lapján jeleztük, hogy melyik kiadványhoz tartozik.)

Dsupin Pál
Noszvaj, 2020. május 6.

A gyűjtemény 584 tételt tartalmaz:
lírai dal 338
katonanóta 73
gyermekjáték 55
ballada 36
gyermekdal 22
pásztornóta 9
mondóka 7
ima 7
summásnóta 7
gyermekvers 6
lakodalom 6
rabnóta 4
altató 4
hajnali nóta 4
kiszámoló 4
köszöntő 2
A felvételeken hallható noszvaji lakosok:
Id. Kónya Miklós 1901
Rátkai Imréné Bozó Piroska 1908
Pintér Lajosné Szabó Teréz 1912
Mátyus József 1915
Szabó János 1917
Mátyus Józsefné Kónya Jolán 1921
Szabó Gyuláné Mizser Róza 1925
Csomós Miklósné Nagy Róza 1926
Vasas Aladár 1927
Fülep Károlyné Magyar Ilona 1929
Vasas Aladárné Pintér Terézia 1929
Kokovai Mihályné 1929
Mizser Rafael 1934
Mizser Rafaelné Rozsnaki Róza 1934
Hegyi Antalné Rátkai Margit 1935
Kovács Józsefné Magyar Irma 1937

A gyűjtők és a gyűjtésekből közreadott hangfelvételek száma:
Bakó Ferenc, 1962. 53 felvétel
Manga János, 1970. 11 felvétel
Kónya Attila, kb.1978. 16 felvétel
Mátyus Ágnes, kb.1996. 31 felvétel
Dsupin Pál, 1993-2019 473 felvétel

A Noszvaji daloskönyv és a Mátrai képek 1. című gyűjtemények közös adatbázisban találhatók.

A felvételek azonosítóiban lévő rövidítések:
K – audio kazetta
D – digitális felvétel
BF – Bakó Ferenc gyűjtése. A felvételek a Dobó István Vármúzeum tulajdonai.
ZTI – a BTK Zenetudományi Intézet tulajdona.

(Mátyus Ágnes és Kónya Attila gyűjtései eredetileg audio kazettán és magnószalagon voltak, de a jegyzőkönyvemben D betűvel lettek ellátva.)

A lejegyzésekről:
 • A felvételeket lejegyezte: Dsupin Pál
 • Elsődleges forrásnak a hangfelvételt kell tekintenünk, a kotta csak segédeszköz a dalok tanulásához.
 • Az oktávtöréssel előadott dallamokat oktávtörés nélkül jegyeztem le. Az így lejegyzett kottákat a kottagrafika program géphangjával mp3 formátumban kiírtam és a dalok után illesztettem a könnyebb értelmezhetőség kedvéért.
 • A dallamváltozatokat a hangjegyek alá írt szövegrészletekkel tettem egyértelművé.
 • Az érthetetlen vagy kimaradt szavakat zárójelbe téve pótoltam, amennyiben feltételezhető volt a hiányzó rész.
 • A Mizser Rafaeltől 2019-ben felvett dalok közül több olyan is került a gyűjteménybe, amelyeket már csak az elmondott szöveg és a fütyült dallam alapján tudtam lejegyezni. Ezekhez nem társítottam a forrás hitelességét bizonyító hangfelvételt.
 • A citerán előadott dallamokat nem jegyeztem le.
Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a dalgyűjtemény elérhető legyen az érdeklődők számára:
 • A Magyar Művészeti Akadémiának és a Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesületnek a közléshez nyújtott támogatásért.
 • A felhasználói engedélyekért:
  • Bakó Ferenc gyűjtései, valamint a címlapon és az adatlapokon látható kazettásmennyezet képe a Dobó István Vármúzeum tulajdonai. A XVIII. századi festett kazettás mennyezet az 1928-ban lebontott noszvaji Árpád-kori templom része volt, ma a Dobó István Vármúzeum Vártörténeti kiállításában, a Gótikus palotában található.
  • Manga János gyűjtései a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének tulajdona:
   https://zti.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJub3N6dmFqIn0
 • Dsupin Katának és Misi Dávidnak a közreadásban nyújtott munkáért!
 • Hálás köszönet a dalok őrzőinek és átadóinak!

Dsupin Pál
Noszvaj, 2020. május 7.

TOVÁBB AZ ADATBÁZISRA