Pál István 1919-2015

Kedves Olvasó, Kívánom, hogy levelem jó egészségben találjon. A hír szomorú. Pista bácsi visszaadta lelkét a Teremtőnek. A mai napi (március 2.) evangéliumot idézem ide: “Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.  Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;  Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat […]

Arany János daloskönyve Erdélyben és Moldvában

  A pontos program Nagyenyed – nov. 9, vasárnap, 17.00. Felenyedi Református Templom Kolozsvár – nov. 10, hétfő – Báthory Líceum Nagybánya – nov. 11, kedd, 18.00. – Teleki Magyar Ház Szilágysomlyó – nov. 12, szerda, 17.00. – EMKE Magyar Ház Sepsiszentgyörgy – nov. 13, csütörtök, 19.00.– Megyei Könyvtár Sepsiszentgyörgy – nov. 14, péntek, 09.00 […]

Megjövendölve volt régen

“A karácsonyi ünnepkör rendkívül gazdag hagyományából azokat a számomra legkedvesebb dalokat, énekeket válogattam erre a lemezre, melyek több éven át adventi műsoraimat alkották. Az előadásokat követő közös éneklések után fogalmazódott meg a közönség körében, hogy a hallott, tanult dalokat jó lenne otthonukban is hallgatni, énekelgetni. Ilyenformán kerekedett ki ez a mostani lemez.” (Bárdosi Ildikó) Itt […]