Pál István 1919-2015

Kedves Olvasó, Kívánom, hogy levelem jó egészségben találjon. A hír szomorú. Pista bácsi visszaadta lelkét a Teremtőnek. A mai napi (március 2.) evangéliumot idézem ide: “Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.  Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;  Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat […]